Skała (gw), Zamłynie

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży Nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 89/22 położonej w miejscowości Zamłynie, w gminie Skała.
Całkowita powierzchnia Nieruchomości wynosi 1000 m2szerokość frontu mierzy 30,5 metra, natomiast głębokość 33 metry.
Grunt posiada regularny kształt kwadratu oraz znajduję się w III linii zabudowy. 

2. DROGA
Działka posiada dostęp do wydzielonej drogi wewnętrznej, w której przyszły inwestor nabędzie udziały z chwilą nabycia nieruchomości.
Za jej pośrednictwem nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej. 

3. MEDIA

 • prąd - w drodze wewnętrznej, około 28 metrów od granicy.
 • woda - w drodze wewnętrznej, około 32 metrów od granicy.
 • gaz - w drodze wewnętrznej, około 70 metrów od granicy.
 • kanalizacja - w drodze wewnętrznej, około 32 metrów od granicy.


4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Skała, w którym oznaczona została symbolami:

MN4 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej). Obejmuje całość nieruchomości.

 • Zrzut z MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

MN4 
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa jednorodzinna;
 • zabudowa zagrodowa;
 • zabudowa obiektów usługowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemiosła usługowego.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • lokalizacja budynków użyteczności publicznej;
 • zabudowę jednorodzinną w układnie bliźniaczym;
 • lokalizacja budynków gospodarczych i garaży;
 • drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe.
3. Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
 • dopuszcza się zabudowę na nie więcej niż 40% powierzchni działki znajdującej się w terenach budowlanych;
 • minimum 30% powierzchni działek budowlanych znajdującej się w terenach budowlanych, urządzić należy jako powierzchnię biologicznie czynną;
 • obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej oraz atrialnej;
 • obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2;
 • uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny. W przypadku prowadzenia działalności usługowej, obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne;
 • nowe budynki mieszkalne położone przy drodze publicznej, sytuowane mają być kalenicowo lub szczytowo do tej drogi, w zależności od tradycyjnego usytuowania domów w danej części sołectwa;
 • rzut nowych i rozbudowywanych budynków (nie dotyczy nadbudowy) ma mieć kształt prostokąta (lub być złożony z prostokątów), z dopuszczeniem ganków i podcieni oraz rozrzeźbienia bryły; szerokość traktu (mierzona po zewnętrznych krawędziach ścian) określająca maksymalną dopuszczalną rozpiętość dachu, nie może przekroczyć 9,5 m;
 • wysokość garaży i budynków gospodarczych nie związanych z produkcją rolną nie może przekraczać 7,0 m, dla budynków mieszkalnych 9 m, a dla pozostałej zabudowy 12 m;
 • wysokość podmurówki na terenie płaskim nie może przekroczyć 1,2 m; w przypadku spadku terenu - wysokość ta - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekroczyć 1,4 m;
 • dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 37o - 45o, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, z kalanicą równoległą do dłuższego boku budynku. W przypadku dachów wielospadowych, długości kalenicy nie może być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu. Część szczytowa ścian oddzielona od ścian bocznych budynku gzymsem lub za pomocą deskowania. Wysunięcia okapu poza ścianę szczytową nie może być  mniejsze niż 60 cm. Dachy kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym, drewnem lub blachą. Dla budynków nie będących budynkami mieszkalnymi, o rozpiętości traktu podłużnego powyżej 12m, mierzonego po obrysie ścian zewnętrznych równoległych do dłuższego boku budynku, dopuszcza się również realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych 2o - 20o; przy kalanicy równoległej do dłuższego boku budynku;
 • obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie;
 • dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi. Obowiązuje jedna forma lukarn na budynku, ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy lukarn nie mogą się łączyć, ich odległość od ścian elewacji poprzecznej nie może być mniejsza niż 1,5 m;
 • dopuszcza się budowę tzw. "jaskółek". Lukarny i "jaskółki" należy budować z daszkami dwuspadowymi o jednakowym kącie nachylenia połaci, mniejszym lub zgodnym z kątem nachylenia głównych połaci dachu (jednak nie mniej niż 25o), z zachowaniem kolorystyki i materiału głównych połaci dachu;
 • dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego garaży i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu głównego, oraz stosowanie fragmentarycznego obniżenia okapu;
 • otwory okienne prostokątne o pionowej artykulacji, zdwojone w ścianach kalenicowych o symetrycznych podziałach. Otwory drzwiowe prostokątne o pionowej artykulacji;
 • materiały wykończeniowe: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne; 
 • kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym lub szarym;
 • zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych;
 • dopuszcza się maksymalną niwelację terenu działki: nasypy do 1,0 m, wykopy 1,0 m. 
5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków użyteczności publicznej i usługowych:
 • wysokość budynków nie może przekraczać:
  • 12,0 m - banki, poczta, administracja, kultura, oświata, obiekty kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna;
  • 9,5 m - pozostałe obiekty;
 • układ bryły budynku - horyzontalny;
 • dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 37o - 45o, z wysuniętym przed lico budynku okapem kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym, drewnem lub blachą. W przypadku dachów wielospadowych, długość kalenicy nie może być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu;
 • dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi. Obowiązuje jedna forma lukarna na budynku. Ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy lukarn nie mogą się łączyć. Ich odległość od ścian elewacji poprzecznej nie może być mniejsza niż 1,5m;
 • materiały wykończeniowe: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne, lub ich imitacje;
 • kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym lub sarym;
 • obowiązuje zasada wkomponowania obiektu w otoczenie.
 
5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPOSAROWANIA TERENU
Na Nieruchomości jest możliwość usytuowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową.
Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu Nieruchomości mamy dużą możliwość na zagospodarowanie terenu. W tym przypadku jedynym ograniczeniem będzie wyłącznie wyobraźnia.
Wymiary nieruchomości sprawiają, że jest ona bardzo ustawna i istnieje wiele możliwości zaaranżowania jej terenu. 
Część parceli od strony południowej idealnie nada się na obszar wypoczynkowy oraz pod piękny, duży ogród. 

6. OPIS OKOLICY
Nieruchomość położona jest w cichej i spokojnej okolicy, sąsiedztwo stanowi kilka nowopowstałych domów jednorodzinnych.
Niewątpliwą zaletą działki jest bliskość Ojcowa - zaledwie 14 minut jazdy samochodem. Ojcowski Park Narodowy to wymarzony cel weekendowych spacerów zarówno we dwoje, jak i całą rodziną.
Dodatkową atrakcją do Państwa dyspozycji jest Zamek w Piaskowej Skale, który otoczony jest malowniczymi stawami i parkami, a u jego podnóża znajduje się skałą wapienna zwana Maczugą Herkulesa.
Najbliższa szkoła podstawowa znajdująca się w pobliskiej miejscowości Minoga oddalona jest od gruntu zaledwie o 3 minuty.
Niewątpliwym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi, będzie kursujący Bus szkolny dojeżdżający pod granicę Nieruchomości.
Dla mieszkańców dostępny jest również Bus, który kursuje między Skałą a Krakowem.
Większy sklep spożywczy zlokalizowany jest 6 kilometrów od Nieruchomości.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Obecnie trwające pracę nad nową drogą ekspresową 'S7' na pewno przyśpieszą i ułatwią podróżowanie zarówno w obrębie gminy jak i w kierunku większych miast.
Droga wojewódzka numer 773 oddalona jest o 350 metrów od Nieruchomości. Droga łączy ze sobą gminę Skałę z Słomnikami. 
Do granic Krakowa dojedziemy zaledwie w 22 minuty.

Oferta działki dostępna wyłącznie w naszym biurze M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.
 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA
Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226


M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-460
Powierzchnia 900,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 30,5 x 33 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki kwadrat
Ogrodzenie działki brak
Gaz w drodze dojazdowej
Woda jest
Dojazd droga szutrowa
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 450 m
Odl. do sklepu [m] 2 000 m
Odl. do szkoły [m] 2 000 m
Odl. do przedszkola [m] 1 900 m
Prąd jest
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Skała (gw), Minoga

działka na sprzedaż

Skała (gw), Minoga
  2 500,00 m2 95,60 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem