Wieliczka (gw), Podstolice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą inwestycją budowy domu jednorodzinnego. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe 
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
8. Ogólna koncepcja projektu budowlanego
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Nieruchomość o numerze geodezyjnym 610/5 położona jest w miejscowości Podstolice gmina Wieliczka
Powierzchnia gruntu wynosi 1000 m2, a jego wymiary to 21 metrów szerokości frontowej i około 48 metrów głębokości.
Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy i posiada kształt prostokąta.
Nieruchomość gruntowa wraz z rozpoczętą inwestycją o powierzchni użytkowej: 156,66 m2.

2. DROGA
Nieruchomość bezpośrednio przylega do drogi gminnej. Posiada również dostęp poprzez drogę wewnętrzną.

3. MEDIA

 • woda - w granicy nieruchomości,
 • prąd - w granicy nieruchomości.

4. PRZEZNACZENIE TERENU
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru C, w którym oznaczona została symbolem 313 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Zrzut z MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:


1. Podstawowym przeznaczeniem terenu o symbolu MN jest:

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona została symbolami:

a) MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje całą powierzchnię Nieruchomości.

 • Zrzut z MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.
NAJWAŻNIEJSZE INFOERMACJE DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM:

a) MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
b) 53KDD - publiczne drogi klasy dojazdowej (droga gruntowa),
c) KDW - droga dojazdowa wewnętrzna (gruntowa) o numerze geodezyjnym 610/6 w której przyszły inwestor nabędzie udziały


1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
 • wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe,
 • zabudowa zagrodowa.
2. Przeznaczeniem dopuszczalnym jest:
 • zabudowa usługowa wolnostojąca, zlokalizowana na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce,
 • handel,
 • gastronomia,
 • nieuciążliwe rzemiosło.
3. Przeznaczeniem towarzyszącym są:
 • zieleń przy obiektach,
 • drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, ciągi piesze,
 • miejsca postojowe,
 • obiekty małej architektury,
 • garaże, budynki gospodarcze,
 • obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
 • zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • zabudowa może być realizowana w postaci budynków wolnostojących lub budynków w układzie bliźniaczym,
 • niezbędne miejsca postojowe powinny być zapewnione w granicach działki budowlanej,
 • powierzchnie nowo wydzielanych działek nie mogą być mniejsze niż 1000 m2,
 • szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18 metrów,
 • wysokość zabudowy nie może przekraczać 11 metrów dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
 • wysokość zabudowy nie może przekraczać 5 metrów dla budynków garażowych i gospodarczych,
 • wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30% terenu budowlanego,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70% działki budowlanej,
 • łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania,
 • geometria dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
 • dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚,
 • pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej,
 • dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°,
 • kolorystyka elewacji - w barwach jasnych, stonowanych,
 • dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°;
 • wyklucza się stosowanie materiałów elewacyjnych niskostandardowych typu sidding.
b) 53KDD - Publiczne drogi klasy dojazdowej (droga gruntowa).

Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi w:
 • jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte),
 • oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
c)  KDW - droga dojazdowa wewnętrzna (gruntowa) o numerze geodezyjnym 610/6, w której przyszły inwestor nabędzie udziały

5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na nieruchomości zaplanowana została inwestycja budowy domu jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 156,66 m2.
Obecny etap inwestycji: stan surowy otwarty.
Na tym etapie są zakończone prace ziemne (usunięcie warstwy nienośnej gruntu, wykopy pod fundament).
Przeprowadzony został drenaż i podbudowa z kruszywa.
Wykonane zostały przepusty wprowadzające wodę i prąd oraz kanalizację do budynku, została również wykonana została izolacja ławy fundamentowej.
WAŻNE: Przy wykorzystaniu obecnych fundamentów przyszły inwestor może również zrealizować własny projekt budowlany.

6. OPIS OKOLICY
W najbliższym otoczeniu nieruchomości dominować będzie nowa zabudowa jednorodzinna oraz liczne tereny zielone.
Miłośników zimowego szaleństwa zapewne zadowoli oddalony o zaledwie 3 km od nieruchomości stok narciarski Podstolice SKI.
W najbliższej okolicy mają państwo do dyspozycji:
 •  Szkoła podstawowa - oddalona od nieruchomości o około 4 km,
 •  Przedszkole - oddalone o około 3,5 km,
 •  Sklep ogólnospożywczy - oddalony o około 3,5 km,
 •  Centrum Wieliczki - odległość wynosi około 8 km,
 •  Centrum Swoszowice - oddalone o około 8 km,
 •  Urzędy,
 •  Placówki Edukacyjne (żłobki, szkoły podstawowe, licea, szkoły branżowe, szkoły muzyczne),
 •  Sklepy wielkopowierzchniowe,
 •  Apteki,
 •  Przychodnie zdrowia,
 •  Kancelarie Notarialne,
 •  Poczta Polska,
 • Straż Pożarna,
 •  Komenda Policji,
 • Kościoły,
 • Restauracje i pizzerie.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Nieruchomość oddalona jest od pętli autobusowej z której kursuje autobus linii 214 Podstolice Centrum - Borek Fałęcki oraz S1 Kraków - Świątniki Górne dzieli odległość zaledwie 650 metrów.
Odległość od węzła komunikacyjnego Kraków - Swoszowice (autostrada A-4) to zaledwie 9 km. Z węzła tego możemy korzystać udając się w w kierunku Katowic, Warszawy jak i Rzeszowa.
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy oraz najnowocześniejszy kompleks Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego jest oddalony od nieruchomości o około 10 km.
Do ścisłego Centrum Krakowa nieruchomość dzieli odległość zaledwie 18 km (około 25 min jazdy samochodem).

8. OGÓLNA KONCEPCJA ZABUDOWY: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z instalacją wewnętrzną:

 • prądu,
 • c.o.,
 • wody,
 • kanalizacji,
 • wentylacji mechanicznej.
Instalacja zewnętrzna:
 • instalacja kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków,
 • zewnętrzna instalacja energetyczna,
 • utwardzenie powierzchni gruntu w ramach dojścia,
 • Obiekt zaprojektowano w konstrukcji bloczków silikatowych Silika E24 klasa 15,
 • Fundamenty dla budynków przewidziano w postaci ław fundamentowych,
 • Stropy zaprojektowano w systemie płyt - panel stropowy Smart 20x60,
 • Konstrukcja dachu drewniana - klasa konstrukcyjna drewna C24,
 • pokrycie dachu zostało zaprojektowane dla materiału blacha stalowa.

Parter-powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych:

 • 0.1 Wiatrołap - pow. użytkowa: 6.63 m2,
 • 0.2 Hall - pow. użytkowa: 5,23 m2,
 • 0.3 Gabinet - pow. użytkowa: 11,82 m2,
 • 0.4 Salon - pow. użytkowa: 19,48 m2,
 • 0.5 Jadalnia - pow. użytkowa: 17,17 m2,
 • 0.6 Kuchnia - pow. użytkowa: 13,35 m2,
 • 0.7 Łazienka - pow. użytkowa: 2,91 m2.

Powierzchnia użytkowa parter: 76,59 m2.

 • 0.8 Garaż - pow. użytkowa: 48,65 m2.

Piętro - powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych:

 • 1.1 Korytarz - pow. użytkowa: 12,40 m2, pow. podłogi: 12,40 m2,           
 • 1.2 Pokój -  pow. użytkowa: 10,37 m2, pow. podłogi: 12,58 m2,
 • 1.3 Łazienka - pow. użytkowa: 8,63 m2, pow. podłogi: 10,47 m2,
 • 1.4 Pralnia - pow. użytkowa: 5.04 m2, pow. podłogi: 6,12 m2,
 • 1.5. Pokój - pow. użytkowa: 10,37 m2, pow. podłogi: 12,58 m2,
 • 1.6. Sypialnia - pow. użytkowa: 13,86 m2, pow. podłogi: 16,14 m2,
 • 1.7. Garderoba -  pow. użytkowa: 5,42 m2, pow. podłogi: 6,62 m2.

Powierzchnia użytkowa poddasze: 66,09 m2, powierzchnia podłogi: 76,91 m2.

Ważne: szczegółowe informacje dotyczące projektu udostępnione zostaną na życzenie.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16A
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-484
Powierzchnia 1 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 21x48 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Gaz jest
Woda jest
Dojazd droga gruntowa
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 650 m
Odl. do sklepu [m] 3 500 m
Odl. do szkoły [m] 4 000 m
Odl. do przedszkola [m] 3 500 m
Prąd na działce
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Wieliczka (gw), Podstolice

działka na sprzedaż

Wieliczka (gw), Podstolice
  2 000,00 m2 139,50 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Wieliczka (gw), Golkowice

działka na sprzedaż

Wieliczka (gw), Golkowice
  994,00 m2 266,60 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem