Zabierzów, Kobylany

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedstawiamy ofertę Nieruchomości gruntowej położonej w malowniczej miejscowości Kobylany przy ulicy Szkolnej (gmina Zabierzów).
Działka o numerze geodezyjnym 333/2 o arealne 721 m2 sprzedawana jest wraz z rozpoczętym wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Jej kształt zbliżony jest do trapezu, gdzie szerokość frontu to około 29 metrów, natomiast długość od strony południowej - około 38 metrów, a od strony północnej - 23 metry.
Teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno-wschodnim, dzięki czemu budynek usytuowany frontem do drogi zapewni maksymalne doświetlenie ogródka i terenu rekreacyjnego działki.

2. DROGA
Droga do działki to wyjątkowe zjawisko na skalę ogólnopolską. Grunt posiada dostęp do drogi asfaltowej poprzez utwardzoną drogę gminą, która stanowi jednocześnie szlak turystyczny w postaci niewielkiego potoku o nazwie "Kobylanka". Jej głębokość sięga kilku centymetrów, a źródła znajdują się kilkaset metrów wyżej w Dolinie Kobylańskiej w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.
Potok ze względu na swoje minimalistyczne rozmiary nie wywołuje utrudnień z dojazdem do działki. Sprawdzaliśmy dla Państwa bezpieczeństwa poziom wody w okresach deszczowych oraz okresach roztopów i nie zauważyliśmy niemal żadnej różnicy w poziomie wody w takich sytuacjach. Dodatkowo wzdłuż potoku znajduje się zrewitalizowana ścieżka chodnikowa pozwalająca na swobodne przemieszczanie się pieszo. Ostatnie znaczące podniesienie się wód potoku według okolicznych mieszkańców nastąpiło w roku 1997. Powyższa droga jest chronionym skarbem natury i zapewni w przyszłości brak nadmiernego ruchu samochodowego czyniąc grunt niezwykle unikalnym.

Bezpośrednio do gruntu przynależy również droga wewnętrzna o numerze 333/1 stanowiąca zjazd.

3. MEDIA

 • prąd - na działce, skrzynka jest obecnie w trakcie realizacji,
 • gaz - na działce, gotowa skrzynka,
 • woda - na działce obok.
 • kanalizacja - w działce stanowiącej zjazd.

4. PRZEZNACZENIE TERENU
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów, w którym w całości oznaczona została symbolem M1U.

a) M1U (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług). Obejmuje cały obszar nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa jednorodzinna wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą i zielenią przydomową;
 • zabudowa związana z prowadzeniem nieuciążliwej działalności usługowej; 
 • budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą;
 • garaże wolnostojące dla samochodów osobowych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 • wydzielone zespoły parkingowe;
 • budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą;
 • wyodrębnione tereny zieleni urządzonej oraz urządzenia sportu i rekreacji.

3. Dopuszcza się wyłącznie usługi, w których oddziaływanie na środowisko przekraczające poziom dopuszczalny nie wykracza poza obszar działki pozostającej we władaniu prowadzącego działalność ani nie powoduje niedopuszczalnego obniżenia standardów środowiskowych pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na działce.

4. Warunki kształtowania zabudowy w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej:

 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako użytkowe poddasze w dachu stromym;
 • poziom parteru powinien znajdować się nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem przyległego terenu;
 • wysokość budynków ogranicza się do 9 metrów;
 • obowiązuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, czterospadowych, ewentualnie dwuspadowych o jednakowym nachyleniu głównych połaci;
 • kąt nachylenia głównych połaci od 37 do 45 stopni;
 • dopuszcza się stosowanie naczółków wzdłuż dłużej elewacji;
 • ganek powinien być pokryty daszkiem o podobnym spadku;
 • kolorystyka pokrycia dachów powinna być ciemna w tonacji czerwono-brązowej;
 • pokrycie dachu - dachówki z różnych materiałów lub elementy o fakturze dachówki;
 • elewacje budynków powinny być utrzymany w jasnych tonacjach z dopuszczeniem tynkowania na kolorowo, a elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych;
 • budynki jednorodzinne powinny być realizowane w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.
5. Graniczne wielkości dla terenów M1U:
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wynosi 700 m2;
 • maksymalna intensywność zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego: 0,4;
 • maksymalna intensywność zabudowy dla budownictwa usługowego: 0,5;
 • minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla budownictwa mieszkaniowego: 30%;
 • minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla budownictwa usługowego: 20%.
5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dla gruntu wykonane zostały badania geotechniczne z których wyciągnięto następujące wnioski:
 • wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
  • WARSTWA I - nasypy niebudowlane (2,0 - 2,8 m);
  • WARTSWA II - twardoplastyczne pyły o plastyczności IL= 0,20, charakteryzujące się korzystnymi właściwościami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi, są gruntami nośnymi;
 • w jednym z otworów stwierdzono sączenie wód podziemnych na głębokości 3,8 m;
 • pracę w wykopie i jego odbiór powinien odbyć się pod nadzorem uprawnionego geologa;
 • wykonanie wykopu należy przeprowadzić przy bezdeszczowej pogodzie;
 • strefa przemarzania na danym obszarze wynosi 1, 0 m.p.p.t;
 • podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Charakterystyka projektu GŁADYSZÓW 5:

A. Rodzaj obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny składający się z parteru i poddasza użytkowego, niepodpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej.

B. Charakterystyczne parametry:
 • powierzchnia zabudowy - 133,16 m2;
 • powierzchnia użytkowa:
  • część mieszkalna - 134,31 m2;
  • część gospodarcza - 30, 94 m2;
 • powierzchnia netto:
  • część mieszkalna - 166,66 m2;
  • część gospodarcza - 34,71 m2;
 • kubatura - 624 m2;
 • długość budynku - 12,16 m;
 • szerokość budynku - 11,95 m;
 • wysokość kalenicy - 7,97 m;
 • ilość kondygnacji - 1,5;
 • ilość lokali mieszkalnych - 1;
 • kąt nachylenia połaci dachowych: 40 stopni. 
Powierzchnię i kubaturę obliczono wg. normy PN-ISO 9826 oraz Dz.U. z 2020 t. poz. 1609.

C. Zestawienie powierzchni:
PARTER
1.1 Wiatrołap - 6,06 m2;
1.2 Pokój - 10,04 m2;
1.3 Komunikacja - 5,36 m2;
1.4 Łazienka - 3,19 m2;
1.5 Salon - 28,84 m2;
1.6 Kuchnia - 8,79 m2;
1.7 Garaż - 20,50 m2;
1.8 Kotłownia - 8,79 m2.


PODDASZE
2.1 Korytarz - 4,85 m2;
2.2 Pokój - 11,69 m2;
2.3 Pokój - 11,18 m2;
2.4 Łazienka - 7,41 m2;
2.5 Pokój - 14,20 m2;
2.6 Garderoba - 1,65 m2;
2.7 Pokój - 22,70 m2.


W ubiegłym roku działka została geodezyjnie wydzielona.
Przy tej okazji wskazane zostały granice nieruchomości, przez co unikniecie Państwo niemiłych niespodzianek związanych z granicami spornymi.

Projekt i pozwolenie na budowę nie ograniczają Państwa w możliwościach wykorzystania terenu, a jedynie przybliżają do realizacji jednej z nich.
Ze względu na położenie działki można wykorzystać ją rekreacyjnie- niewielki domek letniskowym, grill i mały ogródek. Tyle wystarczy, aby stworzyć cel weekendowych wypadów w obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

6. OPIS OKOLICY
Kobylany to miejscowość położona w północnej część gminy Zabierzów, licząca ponad 800 mieszkańców.
Często odwiedzana przez turystów za sprawą Doliny Kobylańskiej- jednej z najpiękniejszych spośród Dolinek Podkrakowskich.
To tutaj biją liczne źródła zasilające potok Kobylanka.
Strome zbocza, które tworzą dolinę są popularnym miejscem treningów wśród taterników.
W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, kościół oraz sklep spożywczy.
Z przystanku autobusowego oddalonego zaledwie 300 metrów od działki, odjeżdżają autobusy w kierunku Bronowic Małych.
W pobliskim Zabierzowie (6 kilometrów) do Państwa dyspozycji jest również przystanek kolejowy, z którego można dostać się do Krakowa, Katowic, Oświęcimia, Olkusza i Trzebini.
Zabierzów zapewnia również dostęp do podstawowej infrastruktury, tj. apteki, przychodni, marketu spożywczego czy Urzędu Gminy.
Szeroką gamę możliwości dają nam również Modlica i Bronowice, gdzie znaleźć można duże centra handlowe, w tym również IKEA, Castorama, Leroy Merlin  i OBI.
Wszystkie powyższe czynniki umożliwiają zaspokojenie wszelkich potrzeb bez konieczności długich podróży utrudnionych jeszcze dłuższymi korkami.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej w niczym nie ustępuje infrastruktura drogowa.
Największym atutem tej okolicy jest autostrada A4, która zapewnia szybkie połączenie z Katowicami i Rzeszowem.
Alternatywną trasą łączącą Aglomerację Śląską i Kraków jest droga krajowa DK79, gdzie dotrzemy w niespełna 10 minut.
Droga krajowa DK94 to kolejna propozycja na podróż w kierunku Śląska, prowadząca przez Olkusz.

Oferta działki dostępna wyłącznie M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-532
Powierzchnia 721,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 29x38x22x23 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki trapez
Ogrodzenie działki brak
Gaz na działce
Woda jest
Dojazd droga leśna
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 300 m
Odl. do sklepu [m] 400 m
Odl. do szkoły [m] 450 m
Odl. do przedszkola [m] 450 m
Prąd na działce
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem