Wieliczka (gw), Raciborsko

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedstawiamy Państwu Nieruchomość gruntową zlokalizowaną w miejscowości Raciborsko, w gminie Wieliczka.
Prezentowana parcela posiada numer geodezyjny 631/3 oraz powierzchnię wynoszącą 1154 m2Jej kształt jest nieregularny, zbliżony do trapezu.
Szerokość frontowej granicy wynosi około 41,5 metra, natomiast głębokość to około 31 metrów.
Teren działki jest pochyły, występują na nim spadki >15%.

2. DROGA

Dojazd zapewniony jest utwardzoną drogą wewnętrzną o długości około 200 metrów, za pośrednictwem której działka posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej. Końcowy odcinek drogi wewnętrznej (około 40 metrów) wymaga utwardzenia.

3. MEDIA

 • prąd - słup z energią elektryczną w odległości około 80 metrów, na działce o numerze geodezyjnym 632,
 • woda - sieć wodociągowa w odległości około 41 metrów, na działce o numerze geodezyjnym 632.

4. PRZEZNACZENIE TERENU

Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka - Obszar "C", gdzie oznaczona jest symbolem:

133MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje cały obszar Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

133MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt 1 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
 • zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
  • budynki garażowe i gospodarcze,
  • budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej),
  • zieleń przy obiektach,
  • niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
  • obiekty małej architektury,
  • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym:

 • zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce,
 • obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

3. Ustala się zakres usług zgodnie z podaną poniżej definicją usług, z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.
Usługi - należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, hotelarstwa, rzemiosła usługowego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, biurowe i administracji, oświaty, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe, lecznictwa, obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali), i domów pomocy społecznej, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów kultury oraz inne usługi o zbliżonym charakterze, np. usługi niematerialne (konsultingowe, prawne, reklamowe itp.), usługi komunikacji, z wyłączeniem stacji paliw.

4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:

 • łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania - stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego,
 • wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%,
 • powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2. Dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek,
 • szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18 metrów,
 • wysokość zabudowy nie może przekraczać:
  • 11 metrów dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
  • 5 metrów dla budynków garażowych i gospodarczych,
 • w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza podane wielkości, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości,
 • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
 • dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu,
 • jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej,
 • dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°,
 • kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych,
 • wyklucza się stosowanie materiałów elewacyjnych niskostandardowych typu sidding.

5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez nakazy:

 • lokalizowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 • forma i gabaryty budynków, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, powinny nawiązywać do form architektury tradycyjnej; dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań architektonicznych uwzględniających nowoczesne technologie w zakresie formy budynku,
 • zapewnienia wysokiej estetyki wykończeniowej budynków przy zastosowaniu jednakowych materiałów wykończeniowych względnie kolorystyki na poszczególnych budynkach w ramach działki budowlanej.

6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez zakazy:

 • lokalizacji zabudowy jednorodzinnej szeregowej i zabudowy wielorodzinnej,
 • lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2,
 • lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych; dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych i informacyjnych zawierających reklamę lub informację dotyczącą działalności gospodarczej, która prowadzona jest w obrębie działki lub działek budowlanych, o wymiarach nie większych niż 1,0 m x 2,0 m, które mogą być lokalizowane na fasadach budynków lub ogrodzeniach,
 • lokalizacji zabudowy poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania,
 • lokalizacji ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej i trapezowej.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Prezentowana Nieruchomość położona jest w bardzo atrakcyjnej części miejscowości Raciborsko, otoczonej lasem i terenami niezabudowanymi. Daje to gwarancję, że odpoczynek nie zostanie w żaden sposób zakłócony - za wyjątkiem niespodziewanych odwiedzin mieszkańców pobliskiego lasu, które z pewnością wpłyną pozytywnie na Państwa samopoczucie!
W przypadku chęci budowy na tym terenie dobrym rozwiązaniem będzie tutaj posadowienie budynku mieszkalnego z tarasem zwróconym w stronę południowo-zachodnią, na którym można odpocząć w długie letnie wieczory.
W celu rozpoczęcia inwestycji konieczne będzie wykonanie fragmentu drogi dojazdowej, która zapewni dogodne połączenie z utwardzoną już częścią.

6. OPIS OKOLICY

Lokalizacja w pobliżu większych miejscowości jakimi są m.in. Wieliczka oraz Kraków daje wiele możliwości na spędzenie wolnego czasu. Miejscowości te oddalone są o 9 kilometrów - Wieliczka oraz 13 kilometrów - granice Krakowa.
Odległość do najbliższego sklepu spożywczego wynosi 2,2 kilometra.
Szkoła podstawowa zlokalizowana jest 1,8 kilometra od Nieruchomości - odległość tą pokonamy w około 20 minut poruszając się pieszo.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Najbliższy przystanek autobusowy oddalony jest o 1 kilometr od działki, gdzie dotrzemy w około 10 minut.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-76
Powierzchnia 1 154,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 41,5 x 31 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki trapez
Ogrodzenie działki brak
Gaz w drodze dojazdowej
Woda w drodze
Dojazd asfaltowa/kostka
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 1 000 m
Odl. do sklepu [m] 2 000 m
Odl. do szkoły [m] 1 800 m
Prąd w ulicy
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem