Słomniki (gw), Polanowice

Dom na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży domu.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:
 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe 
2. Droga
3. Media
4. Zagospodarowanie terenu
5. Zakres zrealizowanych prac
6. Opis okolicy
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • WIZUALIZACJAMI;
 • WIRTUALNYM SPACEREM;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJA PODSTAWOWE
Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży nieruchomości położonej w Polanowicach (gmina Słomniki, powiat krakowski), oznaczonej numerem geodezyjnym 317/6.
Grunt o powierzchni 4000 m2 od frontu mierzy 44 metry. Jego długość to 90 metrów.
W lipcu 2020 roku wydana została decyzja zatwierdzająca projekt domu o powierzchni użytkowej 165,21 m2.
Cena nieruchomości zawiera dokumentację budowlaną, indywidualny projekt aranżacji wnętrz i projekt rozbudowy sieci wodociągowej.

2. DROGA
Dojazd zapewnia gminna droga wewnętrzna.
Projekt zjazdu jest częścią zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. MEDIA
 • woda - 200 metrów od granicy nieruchomości,
 • gaz - gotowy przyłącz na działce,
 • prąd - gotowy przyłącz do budynku.
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słomniki, w którym oznaczona została symbolami:
a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 1600 m2 nieruchomości.
b) R1 (tereny rolnicze). Obejmuje około 2400 m2 nieruchomości.
 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
1. Przeznaczenie podstawowe:
 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnych lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • budynki garażowe i gospodarcze;
 • altany i wiaty;
 • zieleń urządzona;
 • place zabaw;
 • niewydzielone na rysunku plan drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • obiekty małej architektury;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacje od budynków.
4. Dopuszcza się sytuowanie:
 • obiektów sieci i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • zabudowy usługowej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy wielorodzinnej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.
5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe;
 • budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN określa:
  • wskaźnik terenu biologicznie czynnego minimum 30%;
  • wskaźnik powierzchni zabudowy:
  • maksimum 50% dla zabudowy wolnostojącej;
  • maksimum 55% dla zabudowy bliźniaczej;
  • maksimum 60% dla zabudowy szeregowej;
 • wskaźnik intensywności zabudowy:
  • dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,6:
  • dla zabudowy bliźniaczej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,7;
  • dla zabudowy szeregowej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,8;
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
  • 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej;
  • 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
  • 250 m2 dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna szerokość nowo wydzielanych działek:
  • 16 m dla zabudowy wolnostojącej;
  • 12 m dla zabudowy bliźniaczej;
  • 8 m dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna ilość miejsc postojowych:
  • 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny.
5. Zasady kształtowania terenu:
 • maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych; dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji przy lokalizacji funkcji usługowej;
  • dla budynku gospodarczego i garażu - 9 m przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan - 6 m;
 • geometria dachu;
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo-usługowego, dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 30º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, istniejącego inwentarskiego i garażu, dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku); dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • inne wymogi dotyczące dachu;
  • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo - usługowym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
 • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały;
 • forma budynków o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany (np.: czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany;
 • przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku, oraz innych jego gabarytów;
 • w sytuacji lokalizacji placu zabaw na działce w terenie MN nie obowiązuje zastosowanie wskaźników i parametrów;
 • w sytuacji lokalizacji budynku mieszkalnego, kiedy jego większa część znajdowałaby się poza pasem izolującym 50 m od granic cmentarza, dopuszcza się sytuowanie budynku tak, aby znalazł się częściowo w tym pasie.
b) R1 (tereny rolnicze).
1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów są:
 • uprawy polowe;
 • rolnicze użytki zielone;
 • uprawy ogrodnicze i sady.
2. Dopuszcza się sytuowanie:
 • budynków bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (np. budynki inwentarskie, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolny, szklarnie, itp.), poza strefą ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 • budynków powstałych w wyniku adaptacji dawnego budynku mieszkalnego - bez możliwości realizacji funkcji mieszkalnej;
 • obiektów z zakresu zabudowy zagrodowej na zasadach określonych dla terenów nieprzeznaczonych w planie pod zabudowę;
 • niewydzielonych na rysunku planu dróg i dojazdów do gruntów rolnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 • urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
 • budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
 • możliwość przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych;
 • dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 • dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC
Obecnie zrealizowano:
- fundamenty, ściany zewnętrze i wewnętrzne;
- dach;
- stolarkę okienną;
- instalacje wewnętrzne (wod-kan, elektryczne);
- instalację pod klimatyzację;
- wylewki betonowe;
- tynki wewnętrzne;
- przyłącz energetyczny;
- panele fotowoltaiczne (trzy komplety usytuowane na południowych połaciach dachów domu, wiaty garażowej i altanki rekreacyjnej);
- dwie pompy ciepła.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:
- dwustanowiskową wiatę parkingową;
- basen;
- altankę rekreacyjną;
- ogrodzenie.

6. OPIS OKOLICY
Nieruchomość położona jest na równinie otoczonej lasem.
Niska intensywność zabudowy i otwarta przestrzeń to cechy charakterystyczne tej lokalizacji.
2 kilometry w linii prostej znajduje się zjazd na trasę S7, która zapewni komfortowy dojazd do Krakowa, Kielc i Warszawy.
Odległość do przystanku kolejowego w Niedźwiedziu wynosi niespełna 4 kilometry.
Czas dojazdu do najważniejszych punktów:
 • market spożywczy - 5 minut;
 • szkoła podstawowa - 7 minut;
 • Słomniki - 10 minut
 • Plac Centralny -  40 minut;
 • zjazd "Widoma: - 6 minut;
 • przystanek kolejowy - 6 minut.

Oferta domu dostępna wyłącznieM3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.
 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA
Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-DS-619
Powierzchnia 279,98 m²
Powierzchnia użytkowa 165,21 m²
Powierzchnia działki 4 000 m²
Liczba pokoi 6
Rodzaj domu jednorodzinny
Technologia budowlana ceramiczny porotherm
Standard
Liczba pięter w budynku 1
Wymiary działki 45x92 m
Garaż w bryle
Stan prawny Własność
Okna aluminiowe
Instalacje ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA
Liczba tarasów 1
Zagosp. działki częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Pokrycie dachu dachówka ceramiczna
Stan budynku do wykończenia
Ogrodzenie działki mieszane
Rok budowy 2021
Gaz w ulicy
Woda powyżej 100m
Dojazd droga gruntowa
Otoczenie las
Ogrzewanie pompa ciepła
Odległość do komunikacji publicznej [m] 3 900 m
Odl. do sklepu [m] 4 800 m
Odl. do szkoły [m] 5 300 m
Odl. do przedszkola [m] 5 300 m
Tarasy taras
Prąd jest
Kanalizacja szambo

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem